Quyền riêng tư

Chúng tôi tôi trọng quyền riêng tư của bạn, mọi thông tin bạn đăng ký với chúng tôi chỉ do mình bạn quyết định, chúng tôi sẽ không phát tán hay sử dụng với mục đích không xác đáng làm phiền tới đời sống cá nhân riêng tư của chính bạn.